Energimerking 

Vi kan ta hånd om energimerkingen av din bygning!

 

Energimerking av boliger og bygninger er obligatorisk ved salg og utleie. 

Energimerking skal øke oppmerksomheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Alle boliger og yrkesbygg som blir solgt eller leid ut skal ha en energiattest. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningen's energistandard.

Energimerket består av to deler, energikarakter og oppvarmingskarakter.

Energikarakter:

Energikarakteren strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). De fleste eksisterende boliger har en lavere energistandard enn det som er mulig å oppnå i nye hus og vil få en karakter i den nedre enden av skalaen (E-G). Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter vil normalt få C. Lavenergiboliger vil normalt få B, mens såkalte passivhus vil få en A. 

Oppvarmingskarakter:

Oppvarmingskarakteren viser i hvilken grad bygningen kan benytte fornybar energi til oppvarming og varmtvann på en egen fargeskala fra grønt til rødt. Elektrisk oppvarming og bruk av olje gir rød oppvarmingskarakter. Oppvarmingskarakteren er en del av energimerket i tillegg til energikarakteren som sier noe om energistandarden til boligen. 

 

Det er eier av bygget eller boligen som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Dersom bygningen blir markedsført, skal det komme fram hvilket energimerke bygningen har.

Som kjøpar eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget er i. Energimerket viser bygningen's energistandard og er beregnet uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

Energimerking av boliger
Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut en bolig.

Energimerking av yrkesbygg
Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest.