Om oss

Firmaet er et enkelpersonforetak med Bjørn Olav Brevik som eier og daglig leder.

Bjørn Olav Brevik har store deler av sin yrkeskarriere innen bygg og anleggsbransjen.

Fra begynnelsen som maskinfører, som utdannet anleggsingeniør i 1989 og som sivilingeniør innen byggfag og prosjektstyring i 1994. Eksamensrettet etterutdanning innen prosjekteringsledelse ble gjennomført 2001.

Fra 1995 har Bjørn Olav Brevik jobbet som anleggsleder, prosjektleder og prosjekteringsleder i entreprenørfirmaene Veidekke Bygg AS og Entreprenør M.Kristiseter AS.

I disse firmaene har Bjørn Olav Brevik jobbet i hovedsak med totalentrepriser.

Som prosjekt- og prosjekteringsleder i totalentrepriser har Bjørn Olav Brevik vært den øverste ansvarlige for både prosjektering, utførelse og kontroll.

Bjørn Olav Brevik har gjennomført en rekke komplekse prosjekter, både med tanke på de ulike kontrollområder som skal dekkes av uavhengig kontroll, og av de tjenester som tilbys innen prosjektledelse.

 

Firmaet Sivilingeniør Bjørn Olav Brevik  ble opprinnelig etablert som et takstfirma som bi-næring, men drives i dag som en fulltidsbeskjeftigelse, og har som du finner under fanen Tjenester en rekke flere funksjoner og tjenester å tilby.

Bjørn Olav Brevik er sertifisert som takstmann gjennom Norges Taksts sertfikatordninger og innehar også personellsertifisering via Det Norske Veritas.

 

Bjørn Olav Brevik er også sertifisert «Level 1 Termografør»