Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.
 
Tjenester - tilstandsrapport
 
Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen. 
 
En Våtromskontroll er en slik tilstandsrapport, da med fokus kun på våtrommet.
Bjørn Olav Brevik er sertifisert av Fagrådet for våtrom, FFV, for kontroll av våtrom.