Termografi 

Hva er termografering?

Termografering er måling av forskjeller i strålevarme fra et objekt og kan avdekke manglende eller feil montert isolasjon, feil ved fuktsperre og vindsperre i tillegg til feil eller svakheter i konstruksjon, overflater og bygningsdeler. Termografering kan utføres på nye og eldre bygg uten å skade bygget som kontrolleres.

Termografering gjøres med et infrarødt kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termokameraet omgjør infrarøde stråler til temperaturer. Dette gjør at man kan se temperatur-forskjellene på overflater tilsvarende et fotografi.

Det er imidlertid ikke nok bare å ta bildene. De må også tolkes og bedømmes. Temperaturer og temperaturmønstere må vurderes, og dette krever erfaring og kompetanse.

Bjørn Olav Brevik har sin utdanning og sertifisering fra Infrared Training Center i Sverige og benytter FLIR T440bx termografikamera. 

Ved termografering bør det være over- eller undertrykk inne i boligen. Om du trykktester boligen og finner at du har større luft-lekkasje enn det som står i forskriftene, anbefales termografering for å finne ut hvor problemet er. I mange sammenhenger er det naturlig å få utført trykktesting og termografering samtidig.

Eksempelbilder:

               

Mangelfull isolering av himling     Lekkasje i innstøpt vannledning     Luftlekkasje ved verandadør

 

Godt egnet for deg som:

• Planlegger å iverksette endringer eller rehabilitering

• Har høye oppvarmingskostnader uten god forklaring

• Opplever kalde gulv, trekkfullt hus eller kalde gufs fra trapperom eller øvre etasjer

• Har mistanke om fuktskader eller mugg-/soppvekst.

• Har eldre bolig som har vært bygget på/om

• Har bolig yngre enn 5 år og mistenker dårlig utført byggearbeide (grunnlag for reklamasjon)

• Skal kjøpe hus, eller ønsker å bygge nytt og ønsker å dokumentere utført standard

 

Fordeler:

• Identifiserer problemområder i boligens konstruksjon uten å ødelegge denne

• Avdekker ofte enkelttiltak som behov for bedre isolering rundt vinduer og dører og tetting av sprekker

• Du får et bra grunnlag for å innhente faglige råd om utbedringer av boligen

• Termografering brukes også til kontroll av overoppheting i elektriske anlegg

• Det kan utstedes tetthetssertifikat om forskriftskravene for tetthet er oppfylt

• Dokumenterer tetthet i forbindelse med energimerking

Ulemper:

• Undersøkelsen gir ikke besparelse i seg selv. Effekten avhenger av om du utfører tiltak i etterkant. Tiltakene kan variere betydelig i kostnad og kompleksitet avhengig av hva som avdekkes

• Bør utføres under egnede temperaturforhold