Uavhengig kontroll i byggesaker 

Sivilingeniør Bjørn Olav Brevik tilbyr bistand innen uavhengig kontroll.

Uavhengig kontroll er fra 01.01.2013 pålagt i alle søknadspliktige byggetiltak, og innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Vi har pr i dag kontroll i prosjekter innen alle tiltaksklasser, geografisk fra Akerhus i sør til Finnmark.

Vi kan tilby komplette kontrollarbeider, bestående av:

Kontroll av utført kvalitetssikring

Uavhengig kontroll av utført kvalitetssikring er et krav for all kontroll. Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutine for kvalitetssikring i sitt foretakssystem. Dernest skal det kontrolleres at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler.

Kontroll av prosjektering og utførelse

Kontroll av prosjektering og utførelse gjennomføres på utvalgte deler av prosjekterings- og byggearbeidet.

Kontroll av utførelse innebærer blant annet stikkprøvekontroll av at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen, påvisning av samsvar mellom produksjonsunderlag og det utførte byggearbeidet og påvisning av samsvar mellom dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid. I noen tilfeller skal det foretas påvisning av produktdokumentasjon som del av utførelseskontrollen.