Verditakst

Verditakst benyttes for å få en fri og uavhengig fastsettelse av marked- og låneverdi på eiendommen.
Slik takst er egnet for bruk i forbindelse med belåning, arv, samt andre økonomiske oppgjør der det er verdifastsettelsen som er målet.
 
Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.
Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.
Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse Boligsalgsrapport eller Tilstandsanalyse.
 
 
Tjenester - verditaksering av boliger