Tetthetskontroll 

Hva er tetthetskontroll/ trykktesting?

Alle nye bygninger skal oppfylle gitte krav til tetthet. For å dokumentere at disse kravene er oppfylt benyttes tetthetskontroll utført ihht Norsk Standard NS-EN 13829. , ,

For å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i en bygning ved å utsette huset for over- og undertrykk. Trykkforskjell skapes ved å montere en vifte i en døråpning og tette alle kontrollerbare lufteventiler. Uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot tillatt lekkasje etter byggeforskrift.  

Vi benytter Retrotec Blower Door System 1000  og Retrotec DM-2 trykkmåler, samt programvaren FanTestic for trykktesting og dokumentasjon. I tillegg benytter vi FLIR T440bx termografikamera for å lokalisere lekkasjepunktene. 

Tetthetskontroll kan utføres hele året, gjerne sammen med termografering.

       

Hva menes med luftlekkasje?

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i boligen. Dette koster penger, gir redusert komfort, og i tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondens og soppvekst.

Luftlekkasje er uønsket luftvandring gjennom eller langsetter vegger, gulv eller tak som følge av utettheter. Fagfolkene kaller dette uønsket luftvandring gjennom klimaskjerm.

De største utetthetene er ofte i yttertaket, noe som forsterker problemet fordi det gjerne er et høyere trykk oppe ved taket enn ved gulvet siden varm luft vandrer oppover.

 

Godt egnet for deg som:

• Planlegger å iverksette endringer eller rehabilitering

• Har høye oppvarmingskostnader uten god forklaring

• Opplever kalde gulv, trekkfullt hus eller kalde gufs fra trapperom eller øvre etasjer

• Har mistanke om fuktskader eller mugg-/soppvekst.

• Har eldre bolig som har vært bygget på/om

• Har bolig yngre enn 5 år og mistenker dårlig utført byggearbeide (grunnlag for reklamasjon)

• Skal kjøpe hus, eller ønsker å bygge nytt og ønsker å dokumentere utført standard

Fordeler:

• Identifiserer problemområder i boligens konstruksjon uten å ødelegge denne

• Avdekker ofte enkelttiltak som behov for bedre isolering rundt vinduer og dører og tetting av sprekker

• Du får et bra grunnlag for å innhente faglige råd om utbedringer av boligen

• Det kan utstedes tetthetssertifikat om forskriftskravene for tetthet er oppfylt

• Dokumenterer tetthet i forbindelse med energimerking

Ulemper:

• Undersøkelsen gir ikke besparelse i seg selv. Effekten avhenger av om du utfører tiltak i etterkant. Tiltakene kan variere betydelig i kostnad og kompleksitet avhengig av hva som avdekkes